ข่าวประชาสัมพันธ์
24 ส.ค. 63  49/63 : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 ส.ค. 63  48/63 : รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
5 ส.ค. 63  47/63 : รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1.) ประจำเดือน มิถุนายน 2563
8 มิ.ย. 63  46/63 : รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
8 มิ.ย. 63  45/63 : รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1.) ประจำเดือน เมษายน 2563
23 เม.ย. 63  44/63 : รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1.) ประจำเดือน มีนาคม
19 มี.ค. 63  43/63 : ขออนุญาตเผยแพร่การดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ
18 มี.ค. 63  42/63 : แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายงานวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ตามการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับดารประเมินโรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ
18 มี.ค. 63  41/63 : ขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
17 มี.ค. 63  40/63 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและยกระดับการประเมินฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปิดปดประกาศฯ

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
Download  กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส
Download  CPG การรักษาพยาบาล โรงพยาบาลบุ่งคล้า
Download  แผนปฏิบัติราชการ ด้านป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ รพ.บุ่งคล้า ประจำปี 2561
Download  ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน รพ.บุ่งคล้า
Download  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.บุ่งคล้า
Download  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.บุ่งคล้า
Download  รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
Download  กฏกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

เนื้อหาส่วนปรับแต่งเอง


ท่านสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตามหลัก HTML
และใช้ Class CSS3 ที่ประกาศเอาไว้

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
นพ.ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
ลิงค์ Banner
วัฒนธรรม
ERP on cloude
บันทึกความเสี่ยง
slipเงินเดือน
จองห้องประชุม
บุคคลากรกระทรวง
download
การจัดสรรงบ
สำรวจคอมพิวเตอร์64
erpโคกกว้าง
erpหนองเดิ่น
erpบุ่งคล้า
ITA bungkla
ITA กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
เว็บหน่วยงาน
โรงพยาบาลโซ่พิสัย
โรงพยาบาลปากคาด
โรงพยาบาลเซกา
โรงพยาบาลบึงโขงหลง
โรงพยาบาลพรเจริญ
โรงพยาบาลบึงกาฬ

Copyright@2015 รพช.บุ่งคล้า
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.041 วินาที

ขึ้นด้านบน