HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
ข่าวประชาสัมพันธ์
30 ก.ย. 65  62/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
28 ก.ย. 65  61/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
15 ก.ย. 65  59/65 : รายงานการป้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
15 ก.ย. 65  58/65 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
15 ก.ย. 65  57/65 : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565 (สขร 1)
15 ก.ย. 65  56/65 : รายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
15 ก.ย. 65  55/65 : ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบุ่งคล้า ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2565
15 ก.ย. 65  54/65 : ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลหญิงตั้งครรภ์ และการติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องในชุมชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564
15 ก.ย. 65  53/65 : ขอเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบดูแลหญิงตั้งครรภ์ และการติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องในชุมชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564
14 ก.ย. 65  52/65 : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565 (สขร 1)

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
นพ.ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
ลิงค์ Banner
วัฒนธรรม
ERP on cloude
บันทึกความเสี่ยง
slipเงินเดือน
จองห้องประชุม
็HRM
บุคคลากรกระทรวง
ผลงานโรงพยาบาล
erpโคกกว้าง
erpหนองเดิ่น
erpบุ่งคล้า
ITA bungkla
download
ITA กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
เว็บหน่วยงาน
สสจ บึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงโขงหลง
โรงพยาบาลปากคาด
โรงพยาบาลพรเจริญ
โรงพยาบาลศรีวิไล
โรงพยาบาลเซกา
โรงพยาบาลโซ่พิสัย

Copyright@2015 รพช.บุ่งคล้า
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.009 วินาที

ขึ้นด้านบน