ความเสี่ยงฝ่าย

3

More info

ความเสี่ยงผู้อื่นบันทึกให้

2

More info

ความเสี่ยงส่ง RM

380

More info

ความเสี่ยงที่ทบทวนแล้ว

3

More info

จำนวนการบันทึกความเสี่ยงของหน่วยงาน รายเดือน ปี 2565
จำนวนการบันทึกความเสี่ยงทั้งหมด รายเดือน ปี 2565