ข่าวประชาสัมพันธ์
8 มิ.ย. 63  46/63 : รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
8 มิ.ย. 63  45/63 : รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1.) ประจำเดือน เมษายน 2563
23 เม.ย. 63  44/63 : รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1.) ประจำเดือน มีนาคม
19 มี.ค. 63  43/63 : ขออนุญาตเผยแพร่การดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ
18 มี.ค. 63  42/63 : แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายงานวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ตามการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับดารประเมินโรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ
18 มี.ค. 63  41/63 : ขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
17 มี.ค. 63  40/63 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและยกระดับการประเมินฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปิดปดประกาศฯ
17 มี.ค. 63  39/63 : เผยแพร่แผนรายรับ-รายจ่าย(PLANFIN) ปีงบประมาณ 2563
17 มี.ค. 63  38/63 : แผนการประเมินรายรับรายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563
16 มี.ค. 63  37/63 : รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(สขร.1)

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
Download  กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส
Download  CPG การรักษาพยาบาล โรงพยาบาลบุ่งคล้า
Download  แผนปฏิบัติราชการ ด้านป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ รพ.บุ่งคล้า ประจำปี 2561
Download  ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน รพ.บุ่งคล้า
Download  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.บุ่งคล้า
Download  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.บุ่งคล้า
Download  รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
Download  กฏกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

เนื้อหาส่วนปรับแต่งเอง


ท่านสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตามหลัก HTML
และใช้ Class CSS3 ที่ประกาศเอาไว้

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
นพ.ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
ลิงค์ Banner
วัฒนธรรม
ITA bungkla
ITA กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ERP on cloude
กระทรวงสาธารณสุข
การจัดสรรงบ
็HRM
download
สำรวจคอมพิวเตอร์63
slipเงินเดือน
บันทึกความเสี่ยง
erpโคกกว้าง
erpหนองเดิ่น
erpบุ่งคล้า
เว็บหน่วยงาน
โรงพยาบาลโซ่พิสัย
โรงพยาบาลปากคาด
โรงพยาบาลเซกา
โรงพยาบาลบึงโขงหลง
โรงพยาบาลพรเจริญ
โรงพยาบาลบึงกาฬ

Copyright@2015 รพช.บุ่งคล้า
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.01 วินาที

ขึ้นด้านบน