HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
ข่าวประชาสัมพันธ์
28 มิ.ย. 65  34/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
24 มิ.ย. 65  33/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และครั้งที่ ๒(สอบสัมภาษณ์) มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
22 มิ.ย. 65  32/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2565
21 มิ.ย. 65  31/65 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ 2565
13 มิ.ย. 65  30/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ 2565
13 มิ.ย. 65  28/65 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1 มิ.ย. 65  27/65 : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 (สขร 1)
1 มิ.ย. 65  26/65 : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 (สขร 1)
11 เม.ย. 65  25/65 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ)
30 มี.ค. 65  24/65 : รายงานการประชุมเรื่องการพิจารณเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
นพ.ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
ลิงค์ Banner
วัฒนธรรม
ERP on cloude
บันทึกความเสี่ยง
slipเงินเดือน
จองห้องประชุม
บุคคลากรกระทรวง
ผลงานโรงพยาบาล
erpโคกกว้าง
erpหนองเดิ่น
erpบุ่งคล้า
ITA bungkla
download
ITA กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
เว็บหน่วยงาน
สสจ บึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงโขงหลง
โรงพยาบาลปากคาด
โรงพยาบาลพรเจริญ
โรงพยาบาลศรีวิไล
โรงพยาบาลเซกา
โรงพยาบาลโซ่พิสัย

Copyright@2015 รพช.บุ่งคล้า
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.035 วินาที

ขึ้นด้านบน