HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

ความรู้คู่ยา:ผู้สูงอายุใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย
  16 มกราคม 2563 13:45    บทความทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 2473  


ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุ

 

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน