HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6
ผู้บริหาร กลับหน้าแรก ..
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า

นพ.ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
ข้อมูลส่วนตัว
หัวหน้าส่วนราชการ
ผลงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
ติดต่อ
โทร.042-499106-7 ต่อ 102,105
ทำเนียบผู้บริหาร
นพ.ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
1 มิ.ย. 59 ถึง ปัจจุบัน
ขึ้นด้านบน