HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
  3 กุมภาพันธ์ 2561 15:47    โรงพยาบาลบุ่งคล้า     อ่าน 1590  


โรงพยาบาลบุ่งคล้า สสอ บุ่งคล้า รพสต ในเขตอำเภอบุ่งคล้า และโรงพยาบาลบึงกาฬได้จัดทีมออกให้บริการ หน่วยแพทย์ พอ.สว. พร้อมกับ จังหวัดเคลื่อนที่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
ขึ้นด้านบน