ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบแพประปา โรงพยาบาลบุ่งคล้า
  31 พฤษภาคม 2561 16:45    โรงพยาบาลบุ่งคล้า     อ่าน 522  


ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบแพประปา โรงพยาบาลบุ่งคล้า โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการ ฝ่าย กอรมน. เข้าร่วมการประชุม
ขึ้นด้านบน