HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

28/65 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
13 มิถุนายน 2565 11:47    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 198  

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขึ้นด้านบน