HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

65/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เหมาจ่าย (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ช่างซ่อมบำรุง)
9 พฤศจิกายน 2565 14:43    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 76   มีการแก้ไข  

ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เหมาจ่าย (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ช่างซ่อมบำรุง)
ขึ้นด้านบน