HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

58/65 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
15 กันยายน 2565 17:12    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 133  

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1
ถึงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
ขึ้นด้านบน