HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

63/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เหมาจ่าย (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2566
27 ตุลาคม 2565 13:43    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 221   มีการแก้ไข  

ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เหมาจ่าย (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ช่างซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
ขึ้นด้านบน