HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

44/64 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครสอบลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
1 กรกฏาคม 2564 09:50    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 155   มีการแก้ไข  

ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครสอบลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ขึ้นด้านบน