HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

45/64 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
8 กรกฏาคม 2564 14:11    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 73  

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ขึ้นด้านบน