HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

3/62 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 กุมภาพันธ์ 2562 09:20    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 1957  

จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดโรงพยาบาลบึงโขงหลง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลบุ่งคล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลพรเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์หมายเลข 0 4249 2046 ต่อ 122 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.
ขึ้นด้านบน