HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

39/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
30 มิถุนายน 2565 15:06    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 462  

ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ขึ้นด้านบน