HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

26/64 : เรียน ผอ.รพ.บุ่งคล้า/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ติดตามการดำเนินงาน เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด
15 มีนาคม 2564 16:16    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 128  

1.การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
2.มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
3.มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
4.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
5.มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด
6.มาตรการการรับของแถม
7.แนวทางการดำเนินงานการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี
ขึ้นด้านบน