HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

10/61 : การจัดซื้อครุภัณฑ์การการแพทย์
26 ธันวาคม 2561 14:41    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 1847  

โรงพยาบาลบุ่งคล้ามีความประสงค์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการ คือ ตู้เย็นเก็บเลือด ภายในวงเงิน 246,100 บาท จำนวน 1 ตู้
ขึ้นด้านบน