HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

30/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ 2565
13 มิถุนายน 2565 14:35    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 193  

ด้วยโรงพยาบาลบุ่งคล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ขึ้นด้านบน