35/62 : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ พนักงานขับรถ
20 มิถุนายน 2562 14:03    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 415  

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ พนักงานขับรถ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
ขึ้นด้านบน