HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

แก้ไขข่าวเลขที่ : 41/64

แก้ครั้งที่ : 1 | ขอเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนมิถุนายน 2564
14 มิถุนายน 2564 16:25   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบุ่งคล้า   ไฟล์แนบ

ขอเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนมิุนายน 2564

แก้ครั้งที่ : 2 | ขอเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนมิถุนายน 2564
20 กันยายน 2564 14:59   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบุ่งคล้า   ไฟล์แนบ

ขอเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนมิุนายน 2564 (เรื่องที่ 1)
ขึ้นด้านบน