HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

แก้ไขข่าวเลขที่ : 44/64

แก้ครั้งที่ : 1 | ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครสอบลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ
5 กรกฏาคม 2564 10:59   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบุ่งคล้า   ไฟล์แนบ

ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครสอบลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ

แก้ครั้งที่ : 2 | ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครสอบลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
20 กันยายน 2564 11:16   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบุ่งคล้า   ไฟล์แนบ

ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครสอบลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ขึ้นด้านบน