HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้  31/66 : แจ้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
วันนี้  30/66 : แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
30 มี.ค. 66  29/66 : ขอเผยแพร่กิจกรรมประกาศเจตนารามณ์
30 มี.ค. 66  28/66 : ประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566
30 มี.ค. 66  27/66 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
30 มี.ค. 66  26/66 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
30 มี.ค. 66  25/66 : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต“โรงพยาบาลบุ่งคล้าใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Bungkla Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2566
30 มี.ค. 66  24/66 : ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า และคณะกรรมการผู้บริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ฯ
29 มี.ค. 66  23/66 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน และงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
28 มี.ค. 66  22/66 : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2566 (สขร 1)
27 ต.ค. 65  63/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เหมาจ่าย (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2566
22 ก.ย. 65  60/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เหมาจ่าย)รายวัน
18 ม.ค. 64  3/64 : ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (รพ.บุ่งคล้า)
8 ม.ค. 64  1/64 : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลบุ่งคล้า)
20 มิ.ย. 62  35/62 : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ พนักงานขับรถ
6 ก.พ. 62  3/62 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
นพ.ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
ลิงค์ Banner
วัฒนธรรม
BKN Sarabun
ERP on cloude
บันทึกความเสี่ยง
slipเงินเดือน
จองห้องประชุม
็HRM
บุคคลากรกระทรวง
ผลงานโรงพยาบาล
erpโคกกว้าง
erpหนองเดิ่น
erpบุ่งคล้า
ITA bungkla
download
ITA กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
เว็บหน่วยงาน
สสจ บึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงโขงหลง
โรงพยาบาลปากคาด
โรงพยาบาลพรเจริญ
โรงพยาบาลศรีวิไล
โรงพยาบาลเซกา
โรงพยาบาลโซ่พิสัย

Copyright@2015 รพช.บุ่งคล้า
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.008 วินาที

ขึ้นด้านบน