64/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ (สอบสัมภาษณ์)
3 พฤศจิกายน 2565 13:07    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 226  

ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ (สอบสัมภาษณ์)
ขึ้นด้านบน