43/65 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
30 มิถุนายน 2565 17:17    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 601  

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
ขึ้นด้านบน