31/65 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ 2565
21 มิถุนายน 2565 17:35    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 408  

ด้วยโรงพยาบาลบุ่งคล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ขึ้นด้านบน